Agrotechnika Paweł Owczarek rozpoczęła swoją działalność w styczniu 2014 roku opierając się o wieloletnie doświadczenie zdobyte w rodzinnym gospodarstwie rolnym oraz w trakcie wykonywania usług siewu i zbioru kukurydzy.

Olbrzymia wiedza, zdobyta poprzez wieloletnią praktykę oraz umiejętności uzyskane w trakcie prac polowych są czynnikiem wyróżniającym firmę na lokalnym rynku. Sprawia to, iż dobór odmian, stanowiska oraz terminów siewu i zbioru są niezwykle precyzyjne. Setki hektarów upraw doglądane są w każdym sezonie oraz porównywane na przestrzeni sąsiednich powiatów i województw. Szczególną wiedzę pozwala zdobyć odwiedzanie targów rolniczych a zwłaszcza „dni pól” wraz z poletkami doświadczalnymi prowadzonymi przez poszczególne hodowle nasienne. Dużym przedsięwzięciem okazały się DNI KUKURYDZY zorganizowane  5 września 2015 na terenie rodzinnego gospodarstwa z udziałem hodowli SAATEN UNION, CAUSSADE, DSV, OSEVA, PIONEER. Poletka doświadczalne stanowią ogromny potencjał rozwoju firmy oraz ogromną dozę informacji na temat oferowanych nasion proponowanych do sprzedaży.

Firma zajmuje się sprzedażą kwalifikowanego materiału siewnego kukurydzy, zbóż, rzepaku, traw, poplonów i ich mieszanek oraz soi. W ofercie firma posiada także środki ochrony roślin, wapno granulowane, odżywki dolistne, folie kiszonkarskie, siatki i sznurki rolnicze.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów Agrotechnika świadczy usługi siewu kukurydzy oraz siewu i podsiewu łąk które korzystnie wpływają na ilość i jakość produkcji mleka jak i opasów. 

Pogoda Kalisz z serwisu